de bevoegdheden van het CPBW kunnen in vier categorieën worden ingedeeld:

  • een adviserende bevoegdheid als het gaat over maatregelen en voorstellen met gevolgen voor de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne, over de keuze of vervanging van deskundigen en de aankoop van individuele en/of collectieve beschermingsmiddelen.

 

  • een informatieve bevoegdheid over de actuele situatie en de evolutie in de veiligheid en gezondheid in het bedrijf, over de genomen maatregelen en plannen en het jaarlijks veiligheidsactieplan.

 

  • een controlerende bevoegdheid als het gaat over het opsporen van risico’s, het onderzoek bij ongevallen en het inschakelen van inspecties.

 

  • Het CPBW moet zijn voorafgaand akkoord geven bij de aanduiding of het ontslag van een arbeidsgeneesheer en een preventieadviseur.