Nieuws

  • De shift-compensatietijd van 2021 wordt afgevlakt op 16 uur. De tijd hierboven wordt vermeerderd met de shiftvergoeding en uitbetaald. De resterende tijd krijgt in SAP een andere code (1810) en kan opgenomen worden tot einde februari. De rest wordt dan weer vermeerderd met de shiftvergoeding en uitbetaald.
  • De budgetten voor jubileum-, afscheidsfeesten en teambuildings die voorzien waren, maar niet konden plaatsvinden vanwege corona, mogen overgedragen worden naar een later moment.
  • Het budget voor de leasefietsen is opgetrokken van € 7000  naar € 8000. Het bedrag voor de accessoires blijft € 500.