hospitalisatie

Lanxess POLIS Hospicare Flexible
Lanxess Plansamenvatting Medi Assistance
Formulier Medische Kosten Indienen

ambulante zorgen

Lanxess POLIS Ambucare Flexible
Lanxess Plansamenvatting Ambucare

privaat ongevallen

PO Polis
PO Schademelding
PO Info
PO Geneeskundig Getuigschrift
PO Aansluitings Schrappingsformulier

invaliditeit

IR Polis
IR Schademelding
IR Info
IR Medisch Getuigschrift

pensioenplan

Polis Afscheidspremie
Polis Pensioenplan