hospitalisatie

Lanxess POLIS Hospicare Flexible
Lanxess Plansamenvatting Medi Assistance
Formulier Medische Kosten Indienen

ambulante zorgen

Lanxess POLIS Ambucare Flexible
Lanxess Plansamenvatting Ambucare

privaat ongevallen

PO Polis
PO Info
PO Aansluitings Schrappingsformulier Vanbreda
PO Schademelding
PO Geneeskundig Getuigschrift

invaliditeit

IR Polis
IR Info
IR Schademelding
IR Medisch Getuigschrift