or februari 2019

Parking zuid

De werkgever zegt dat hij de parking niet alleen gaat omheinen maar dat hij ook het oppervlak wil renoveren. Hij wil meer en betere parkeerplaatsen voorzien, maar hiervoor is een bouwvergunning nodig. Hij verwacht dat hij deze bouwvergunning pas in het vierde kwartaal zal ontvangen. Van zodra de bouwvergunning in orde is zullen de werken starten.

Referentie plafondbedrag pensioenspaarplan voor 2019

Het nieuwe plafond voor het pensioenspaarplan S1 is voor 2019, €57.602,62. S2 ligt 1,5 keer hoger dan S1 of €86.403,93. S3 ligt 3 maal hoger dan S1 wat op €172.807,86 komt.

Jobstudenten

De werkgever zegt dat ook dit jaar jobstudenten zullen ingezet worden. Hij wil ook bekijken of hij laatstejaarsstudenten kan inzetten op projecten die in de lijn van hun studiegebied liggen.

Personeelsgerelateerde voordelen en kortingen

De werkgever zegt dat hij deze getallen pas op de volgende vergadering kan geven.

Arbeidsreglement

Er moeten nog een paar kleine aanpassingen gebeuren aan het arbeidsreglement. De definitieve versie zal terug opgestuurd worden naar de leden van de ondernemingsraad zodat dit in de volgende vergadering kan worden goedgekeurd.

Investeringsprojecten LANXESS nv in 2019

De werkgever overloopt een lijst met een 10-tal projecten die in HPM op stapel staan voor 2019. Omdat er van AXX geen vertegenwoordiger aanwezig is, wordt de presentatie van de investeringsprojecten naar de volgende vergadering verschoven.

Economische situatie

Capro: Door enkele storingen lag de gemiddelde dagproductie in januari lager dan gepland. Ook de verkoopvolumes van zowel CPL als van AS lagen onder budget. De verkoopprijs van AS lag wel hoger dan wat werd gebudgetteerd. De C6 grondstofprijzen daalden in januari, maar voor februari wordt terug een stijging verwacht. De ammoniakprijs steeg in januari en ook de zwavelprijs blijft licht stijgen. De energieprijzen blijven hoog, maar stabiel. In februari zal de productie op volle capaciteit lopen.

Glasvezel: De productie liep zeer goed op beide ovens. Het verkoopvolume ligt boven budget, de verkoopprijzen liggen op budget. De grondstofprijzen zijn stabiel. De energieprijzen blijven hoog, maar stabiel. Voor februari verwacht men dat de productie in lijn zal liggen met wat werd gebudgetteerd.

AXX: De productie liep, op alle lijnen, vrij stabiel en volgens budget. In januari heeft het verkoopvolume zich goed herstelt na de traditionele december-dip. Bij MT was er een test met 3 reactoren op 100% productielast. Bij sulfenamide werkt men nu met langere campagnes. Voor de energiecentrale was er een workshop over de integratie van ScCIP in AXX. De stoomprijs ligt in lijn met het budget. De stroomprijs ligt beduidend lager dan op het einde van 2018. Het Ecluse netwerk is nog niet volledig operationeel.

Keukencommissie

De werkgever zegt dat de HR-manager de taak van voorzitter van de keukencommissie op zich zal nemen.

Wat de fruitbedeling betreft zegt de werkgever dat er toch niet met automaten zal gewerkt worden maar met verdeling aan de bedrijven en diensten. Er wordt nu bekeken met welke frequentie en hoeveel stukken fruit er per bedrijf en per dienst moeten worden geleverd.

Kopgebouw Covestro

De werknemers vragen of het klopt dat LANXESS nv één verdiep wil afhuren van het kopgebouw van Covestro. De werkgever zegt dat hij op zoek is naar een locatie voor de PTSE afdeling en voor enkele functies die overkomen van Arlanxeo. Daarbij wordt inderdaad ook gedacht aan een verdieping van het kopgebouw van Covestro. Hierover lopen momenteel gesprekken.

Rooklokalen

De werknemers vragen of er nu terug rooklokalen op het LANXESS terrein zullen komen. Zij vragen dit omdat zij gisteren, tijdens een vakbondsactie, hebben vastgesteld dat er op de site in Kallo, op aangeven van een leidinggevende, mocht gerookt worden. De werkgever zegt dat het volledige LANXESS nv terrein rookvrij is en dat dit zo zal blijven, hij zal uitzoeken of er daadwerkelijk gerookt werd op het terrein en zo ja, wie hier toestemming voor heeft gegeven.

Fietsenstalling

In Kallo moet enkel de overkapping nog worden geplaatst. Voor Lillo werd de omgevingsvergunning onvolledig verklaart, waardoor het uitreiken van de bouwvergunning vertraging heeft opgelopen, de werkgever zegt dat hij verwacht dat de bouwvergunning pas in augustus zal klaar zijn.

Nieuwe regelgeving bewakingscamera’s

De werkgever heeft alle borden die camera’s aankondigen laten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Demografiefonds

Naar aanleiding van onze vraag over wat de werkgever vindt van het standpunt van essenscia aangaande het demografiefonds, zegt de werkgever dat hij vertrouwen heeft in de onderhandelaars die dit moeten bespreken en dat hij hoopt dat er hierover een akkoord komt.

Terbeschikkingstelling

De werkgever zegt dat hij de regels rond terbeschikkingstelling nog eens gecommuniceerd heeft naar de leidinggevenden op AXX. Wij blijven erbij dat er bij de technische afdeling van AXX minstens 2 contractormedewerkers ter beschikking worden gesteld. Er wordt zelfs met hen rekening gehouden voor de verlofplanning, tot voor kort stonden zij gewoon mee op de verloflijst. Hen op papier niet meer laten meetellen voor het verlof, volstaat niet om in regel te zijn met de wet op de terbeschikkingstelling.  Het aantal mekaniekers op AXX is door verschillende redenen sterk afgenomen en om dit op te vangen maakt men meer en meer gebruik van contractoren om het dagdagelijkse werk te doen en dit kan niet. De werkgever zegt dat hij dit nog eens verder zal bekijken.