or januari 2019

Openstaande vragen in het verslag van december.

  • De werknemers vroegen hoe het kwam dat de volumes ADD op AXX gedaald zijn terwijl er aangekondigd werd dat er meer vraag was en de productie zou verhoogd worden.

De werkgever antwoordt hierop dat men dit gemiddeld moet zien en dan is de productie wel verhoogd tegenover vorig jaar. Er was een tijdje minder productie door een tekort aan CS2 vanwege stakingen op het Franse spoor in de zomer van 2018.

  • De werknemers vroegen of de antidumpingmaatregelen nog steeds van kracht zijn voor de invoer van Glasvezel uit China.

De werkgever heeft dat nagezien en die maatregelen zijn nog steeds lopende.

Economische situatie

Capro: In december lag de productie lager als vorig jaar. Aanpassingen aan de gasingang van de absorbtietorens, een defecte droger 3 op AS en enkele storingen liggen aan de basis van de terugval.

De verkoop lag tevens een beetje lager als gebudgetteerd. De verkoopprijs van AS lag 20% hoger dan het budget. In tegenstelling tot andere jaren was er geen zomerdip in de verkoopprijs. De zomerdip kon voor een deel vermeden worden omdat we de verkoop van AS in eigen beheer doen en een grotere afzet markt kan aangeboord worden.

Het vooropgestelde productiedoel voor januari zal door de reparatie van droger 3 niet gehaald worden. De AS afzet blijft op het niveau van december.

De energieprijzen blijven hoog door de diverse problemen met kernreactoren in België.

In december was er een sterke daling van de C6 grondstofprijs maar er wordt verwacht dat deze in januari licht zal stijgen. De NH3 prijs daalde licht in december maar deze zal waarschijnlijk in januari terug licht stijgen. Verwacht wordt dat de zwavelprijs ook een lichte stijging zal kennen in januari.

Glasvezel: In december vertoonde de productie een lichte daling door het portfolio effect. YTD vertoonde de productie ook een lichte daling door meerdere technische storingen.

Het verkoopvolume van 2018 vertoonde eveneens een daling door een verminderde vraag van onze interne compoundering installaties. De verkoopprijs daarentegen lag hoger dan gebudgetteerd door de doorrekening van hogere kosten.

De verwachte productie voor januari zal in lij met het budget liggen.

De grondstofprijzen blijven redelijk stabiel maar vanaf januari wordt er een lichte stijging verwacht. De energieprijs blijft hoog mede door de problemen met onze kerncentrales.

AXX: In het tankpark is een nieuwe bleekloogtank in dienst genomen op 26 december. Tevens werd er op 9 januari een nieuwe Anilinetank in dienst genomen. Op de superlijn Sulf. Werd een nieuwe harstank en reductieketel in dienst genomen. Er was een langere opconcentrering van NaMBT2 door gebruik te maken van tank 58.01.

De productie van MT verliep volgens plan ondanks enkele technische problemen. Voor Moa was er een stabiele productie op een hoog niveau. Voor Sulf. Heeft er een zwakke CZ campagne gelopen. DM en straat 3 kende een productie volgens plan.

Wegens voorraadreductie tegen eind december werd de uitlevering naar BP geannuleerd en liep de productie van NaMBT op lagere last. De externe verkoop stond in december op een laag pitje door het jaareinde.

De voorraad vasttestoffen blijft stabiel.

De energieprijs blijft hoog wegen een combinatie kouder weer, import uit buurlanden en problemen met de kernreactoren.

De stoomprijs is gedaald in december door de indienstname van het Ecluse-project op linker oever. Hierdoor was de stoom in december deels gratis vanwege de testfase van het project.

Demografiefonds

De werknemers uiten hun ongenoegen over de standpunten van Essencia betreffende het Demografiefonds. We vragen de werkgever te communiceren naar hun werkgeversfederatie dat wij als vakbond niet akkoord kunnen gaan met hun desinvesteringsprogramma.

Pamflet demografiefonds

Parking zuid

De werknemers vragen wanneer parking zuid terug wordt afgesloten. Toekenning hiervoor was al gegeven in de ondernemingsraad van februari 2018.

De werkgever zegt dat dit lopende is en op de bouwvergunning gewacht wordt.

I-bus

De werkgever zegt dat het bestuur van I-bus besloten heeft om niet over te schakelen op grote shiftbussen. Het comfort van de kleine busjes zal, volgens de werkgever, merkelijk verbeteren door sensibilisering van de chauffeurs en hun rijstijl.

Op 15 februari is er een vergadering gepland met alle CEO van naburige bedrijven om te bespreken in hoeverre een samenwerking mogelijk is. Hierna zal dit thema verder in de OR behandeld worden.