Cpbw maart 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/02 van de vergadering van 22 februari 2018.

 

 • VIA 18 Asbest : Op capro volgden enkele oversten een opleiding voor het uitoefenen van eenvoudige handelingen met asbest. Deze opleiding bleek niet te voldoen aan de verwachtingen. Er wordt gezocht naar een andere aanbieder.
 • Voor het afschermen van open mangaten zal in de toekomst een slot nodig zijn. We vragen om hiervoor geen rood slot te gebruiken.
 • Voor het gebruik van de wit/zwart zones in het sociaal gebouw zuid vragen we een duidelijke en correcte communicatie.
 • Mensura zal samen met de werkgever een betere methodiek uitwerken voor de uitvoering van de biomonitoring. (controle van de urine)
 • Het zal duidelijker worden welke werken met 2 personen moeten uitgevoerd worden. Dit moet beschreven zijn in de werkinstructie of de taak risico analyse. Volgens het ARAB moet er steeds alarm kunnen gegeven worden. Als dit niet kan, moet de taak met 2 personen uitgevoerd worden.
 • Er is nog steeds een gaspak waar een fluittoon bij vastgesteld werd. Dit pak kwam net terug van onderhoud. Er zal een klacht naar de firma worden gestuurd.
 • We vragen om het systeem voor het labelen van de nieuwe jassen te communiceren.
 • Bedrijfsfietsen worden momenteel nog gekeurd. Niet gekeurde fietsen zullen vanaf mei verwijderd worden. We vragen hoe de keuring van bromfietsen verloopt.
 • Na veel onduidelijkheid blijkt dat op Covestro alle fietsen moeten voorzien zijn van verlichting. Dus ook Lanxess personeel die op Covestro-gebied komen moeten hier aan voldoen.
 • We merken op dat zich nog steeds veel storingen voordoen bij de liften op AXX.
 • Na het ongeval op capro met de ontplofte menger (düse) werd een nieuwe veiligheidsstudie gedaan. De nieuwe situatie zal met alle ploegen uitvoerig getest worden vooraleer deze terug in dienst genomen wordt.
 • We merken op dat de gevraagde CO2 metingen nog niet werden uitgevoerd. We vragen om op verschillende locaties vaste metingen te voorzien zodat dit probleem beter opgevolgd kan worden.

 

Maandverslag

 

 • De werkgever bekijkt of het nuttig is om in de toekomst samen te werken met een andere wasserij. Zo kunnen problemen met kleding en labeling misschien opgelost worden.
 • De nieuwe slogan “Journey To Zero” van Xact zal de volgende dagen toegelicht worden. In april zal er een veiligheidsweek georganiseerd worden. Verdere info volgt nog. We vragen om in de toekomst nieuwe veiligheid gerelateerde onderwerpen eerst op het cpbw toe te lichten.

 

Arbeidsongevallen

 

 • Glasvezel : Persoon krijgt bij het lossen van een koppeling product in de ogen. Er werd geen gebruik gemaakt van de aangewezen ruimzichtbril maar van een standaard veiligheidsbril. Na verzorging kon de persoon het werk hervatten.   Als gevolg werd de leiding aangepast en verduurde en verstopte rubbers vervangen.

 

 • Glasvezel : Persoon kreeg bij reinigingswerken stof/vezels achter de veiligheidsbril. Na verzorging kon deze het werk hervatten.  

Als gevolg werd een meting verplaatst en de werkhoogte aangepast zodat men niet onder het te openen luik moet staan.

 

 • PA6 : Bij het proper vegen van een pompsokkel snijdt persoon zich aan stelplaatjes van de pomp. De persoon droeg geen handschoenen. Er zal meer aandacht gaan naar het niet uitstekend monteren van deze stelplaatjes.

 

 • AZ : Stookolielek in straatriolering. Na het stoppen van de stookoliepomp voor werken zijn ventielen blijven openstaan waardoor tank kon leeglopen. Bij het verpompen van het regenwater is ook de stookolie verpompt. Gelukkig werd dit tijdig opgemerkt en kon de doksluis worden gesloten. Firma Peeters heeft riolering 2 dagen gereinigd. Voor het wegpompen van regenwater zal een dodemansknop worden voorzien zodat dit niet meer onbeheerd zal gebeuren.

 

Werkgroep kledij

 

 • Vanaf 2019 zal er nieuwe grijs met rode arbeidskledij worden voorzien

 

Allerlei

 

 • We merken op dat nieuw personeel op AXX niet standaard wordt opgeleid als veiligheidswacht. De werkgever zal dit onderzoeken en indien nodig rechtzetten.
 • We merken de te hoge werkdruk op van werknemers van Cleaning Masters. De werkgever zal dit bespreken met de firma.
 • We vragen een verdere opvolging van de werkgroep “Vuil werk” om de systematiek te moderniseren.
 • We vragen naar de mogelijkheid om kantoorplanten te voorzien in bureaus en controlekamers om op deze manier te zorgen voor aangenamere werkplekken. De werkgever meldt dat bedrijfsleiders dit kunnen voorzien.
 • Werknemers vragen om plek te voorzien voor de wagen van de steunploeg bij de planning van de nieuwe controlekamer op AXX.
 • Werknemers merken op dat nieuwe veiligheidsschoenen lekken en dus niet voldoende waterdicht zijn.
 • We vragen om de opleiding over carcinogene stoffen te verbeteren.
 • We vragen aanpassingen van het kopgebouw aan Kallo zijde omtrent het verbeteren van het energieverbruik in dit gebouw (isolatie, dubbel glas,…) . Dit blijkt nog niet op de planning te staan.
 • Aan Lillo zijde op de krachtcentale midden hebben asbestwerken plaatsgevonden waarbij personen hieraan werden blootgesteld. We vragen of deze personen zijn opgenomen in daarvoor opgestelde lijst. De ruimte (kelder) mag voorlopig niet betreden worden.  

 

 

 

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 19 april 2018 om 10u.