Cpbw februari 2018

 Bespreking ontwerpverslag nr.18/01 van de vergadering van 25 januari 2018.

 

Eerst wordt er opgemerkt dat aanbevelingen van het cpbw erg moeizaam worden opgevolgd. Het kan soms jaren duren vooraleer er aanpassingen worden gedaan. De werkgever geeft aan dat dit niet de bedoeling is en dat ook zij een vlottere opvolging wensen.

 

 • VIA18 Asbestwerken werd aangepast volgens de wettelijke voorschriften. Enkel personen met opleiding mogen sporadische werken met asbest uitvoeren. Op capro zullen de bedrijfsoversten een asbestopleiding volgen. In de toekomst zullen de asbestwerken door externe firma’s uitgevoerd worden.
 • Hinderstellingen : Het gebruik van de sticker “hinderstelling” wordt niet op alle bedrijven toegepast. De werkgever zal dit met de bedrijven bespreken.
 • Als gevolg van de diphyllek op PA6 werd aan Covestro gevraagd om het PA6 gebouw afzonderlijk te kunnen sperren. Zij zullen dit aanpassen.
 • Voor het afsperren van open mangaten zal in de toekomst een vergrendeling met slot vereist zijn. We vragen om een ander kleur slot dan rood te voorzien.
 • Lanxess zal op de hoogte gehouden worden van de aanpassingen die aan de oversteekplaats van de Scheldelaan zullen gebeuren zodat ze nog kunnen bijsturen indien nodig.
 • Er zal een VIA uitgewerkt worden over het gebruik van de wit/zwart zones in het sociaal gebouw zuid.
 • Als gevolg van de vele klachten over het comfort in de kleine shiftbussen zal er een bus met andere soort vering getest worden. Tegen einde maart zal dit geëvalueerd worden
 • Uit cijfers blijkt dat er een erg slechte opvolging is van de bio-monitoring (plassen). Dit maakt deel uit van het verplicht medisch onderzoek. We vragen aan de werkgever om een sluitend concept uit te werken.
 • Aan de residuverwerking op AS zullen vaste spoelleidingen voorzien worden. De werkgever merkt op dat bij werken aan dit deel gasmaskerdracht vereist is. Eenplaats op gasmasker + filter te stockeren zal worden voorzien.
 • De werkgever zal een oplijsting maken van welke werken vanwege een verhoogd risico met 2 personen moeten gebeuren.
 • Voor het gebruik van gaspakken moet in de voorschriften de betekenis van de fluittoon opgenomen worden. Bij fluittoon is er een lek in het pak of is er iets mis met de ademlucht.
 • We merken op dat het erg moeizaam verloopt om beslissingen te nemen over nieuwe arbeidskledij.
 • In maart zal er nog een keuring plaatsvinden voor bedrijfsfietsen op Lillo. Vanaf 1 april zullen fietsen die niet gekeurd zijn verwijderd worden.
 • Er wordt een UV lamp aangeschaft om vliegjes in het bedrijfsrestaurant Lillo te vermijden.
 • We vragen of op PA6 testmetingen kunnen plaatsvinden. Hieruit moet blijken of het nodig is om O2 meters te plaatsen in het gebouw.
 • Voor de reinigingswerken aan droger 3 op AS zullen de werkomstandigheden onderzocht worden zodat deze veiliger kunnen verlopen.

 

Maandverslag

 

Het maandverslag werd na enkele verduidelijkingen goedgekeurd

 

Arbeidsongevallen

 

 • AXX : Persoon struikelt over leidingen en scheurt de ligamenten van de rechter enkel. Er wordt als gevolg nagekeken of de verlichting in het bedrijf overal voldoende is. Werknemers worden bewust gemaakt van de gevaren van dit soort kleine risico’s.
 • EP ANON : Persoon krijgt alkalisch product in het gezicht bij het demonteren van een meting. Dit waarschijnlijk door het wrijven in het gezicht. Er volgt extra aandacht voor het gevaar van dit product en de nodige PBM’s. Onderzoek om andere type metingen te gebruiken loopt.

 

Incidenten

 

 • CPL : In een düse (menger) van het ORCA-project is een warmte-explosie ontstaan als gevolg van een exotherme reactie. Het ORCA-project ligt tijdelijk stil en de veiligheidsstudie is opnieuw gelopen. Er werd een nieuwe düse ontworpen. Als de testen hiervan positief zijn kan deze terug in dienst genomen worden.

 

Milieuthema’s

 

Milieuthema’s werden toegelicht door Regine Keymeulen. Volgende onderwerpen vielen ons op.

 • Tankpark AXX : De inkuipingen zijn niet volgens de wettelijke normen voorzien en zullen worden aangepast.
 • In het afvalwater op LO heerst er een probleem van te veel “zwevende stoffen” in het afvalwater. Onderzoek naar oplossingen loopt.
 • Tankpark RO : Er loopt een onderzoek of het mogelijk is om Cyclohexaan met een groter debiet te lossen. Hierdoor zal een schip minder lang aan de kade liggen.

 

Evaluatie stilstand Lillo

 

 • Met Covestro wordt besproken of er alternatieve software bestaat voor XCesweb. Deze huidige software zorgt voor veel vertragingen.
 • Opvolging van de kwaliteit van contractoren blijkt een moeilijk maar nuttig thema.
 • We vragen of er in de toekomst aanpassingen moeten gebeuren voor de catering.

 

VIA 08 (aanmeldingsplaatsen & badgezones)

 

Deze VIA werd aangepast na veranderingen op RO. (aanmelden in sociaal gebouw, nieuwe veilige vluchtplaats) Er word onderzocht of er op LO ook aanpassingen nodig zijn. (aanmelden sociaal gebouw, kopgebouw)

 

Allerlei

 

 • We vragen naar resultaten van CO2 metingen, deze moeten echter nog plaatsvinden.
 • We vragen om de camera bewaking op de parking LO te optimaliseren.
 • We vragen of werknemers die met fecaliën in contact kunnen komen, inentingen voor hepatitis A krijgen.
 • We vragen om een systematiek uit te werken voor de vernieuwing van verlichting in de bedrijven. Deze zijn soms erg verouderd.
 • We merken op dat bij drukte aan de wareningang op RO regelmatig onveilige situaties ontstaan. Zijn er mogelijke aanpassingen? Overleg met covestro is nodig
 • We vragen om te controleren of de trillingen van het AS-gebouw rugklachten kunnen veroorzaken.
 • We merken op dat de keuring van podesten en ladders met stickers duidelijker zijn dan met een geschilderde kleur. We vragen om dit overal zo toe te passen.
 • In de brandweerkazerne op LO is er een probleem met waterschade in het ploegleiderslokaal. We vragen om dit te verhelpen.
 • We merken op dat Lanxess en Covestro een verschillend parkeerbeleid hanteren op de site.(bv. Parkeren op groene zones) We vragen eenduidigheid.
 • We vragen om blootstelling van aniline aan handelingen bij A-kooltorens op AZ te onderzoeken.

 

 

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 maart 2018 om 10u.