Cpbw april 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/03 van de vergadering van 22 maart 2018.

 

 • Voor het afsperren van open mangaten vragen we of het nuttig kan zijn om een systeem te voorzien waardoor de afsperring van binnen uit te verwijderen is. Hierdoor kan m’n in geval van nood een andere uitweg gebruiken dan de toegangsweg.
 • Wit/zwart-zones sociaal gebouw zuid :
  • De werkgever meldt dat anonieme kastjes zullen worden open geknipt. Kastjes moeten van naam en personeelsnummer voorzien zijn.
  • We vragen om de droogruimtes uit te breiden.
  • We vragen om ervaringen op RO mee te nemen naar eventuele ombouw van het sociaal gebouw op LO.
 • AS-residuverwerking :
  • Op AS wordt voor medewerkers een 2de gasmasker voorzien.
  • Gasmaskerdracht is verplicht bij werken aan residuverwerking.
  • Er worden zuurschorten voorzien als nieuwe PBM.
 • We vragen een toepassing van het ARAB bij werken. Namelijk dat bij werken die als gevaarlijk omschreven worden steeds alarm moet geslagen kunnen worden. Door bv. een 2de aanwezige persoon.
 • Bij het gaspak dat na controle nog steeds een fluittoon gaf, was blijkbaar het fluitje zelf stuk door corrosie.
 • Voor de in gebruik name van nieuwe arbeidskledij vragen we een oplossing voor de labeling. Er gaat nu veel kledij in de wasserij verloren omdat deze niet gelabeld is.
 • Fietsen waar de keuring van verlopen is, zullen voorzien worden van een “tag” met de melding dat deze fiets onmiddellijk voor keuring moet worden aangeboden. Zonder reactie worden deze fietsen verwijderd.
 • Op parking zuid werd een doorsteek voor voetgangers in de omheining voorzien. We vragen om te voorkomen dat de poort niet tegen geparkeerde moto’s kan slaan.
 • We merken op dat het lang duurt vooraleer er een oplossing komt voor de flexibels naar de octabins op het PA6-bedrijf. Hier zijn al meerdere ongevallen met gebeurd.
 • Lanxess nv. heeft CO2-meetapparatuur aangekocht om op gevraagde locaties metingen uit te voeren.
 • We merken op dat vrachtwagens ook binnen het bedrijf veel fout geparkeerd staan, meestal aan de uitgang om hun documenten in orde te brengen. Dit komt door gebrek aan parkeerplaats. We vragen hier een oplossing voor.
 • We merken op dat het personeel van Cleaning Masters op RO niet voldoende tijd en/of werkkrachten krijgt om het gevraagde werk uit te voeren. We vragen om deze situatie correct op te volgen.
 • De medewerkers van AXX vragen betrokkenheid bij de planning van de nieuwe gezamenlijke controlekamer.
 • Na klachten over het niet waterdicht zijn van veiligheidsschoenen wordt er een waterafstotende spray voorzien. De werkgever vraagt om na lekkage de schoenen tijdig te vervangen.
 • Het kopgebouw op LO (7748) zal volgens de nieuwe energienormen gerenoveerd worden.
 • De werkgever zal samen met Mensura definiëren welke personeelsgroepen worden opgenomen in de verzekering voor ziekten als gevolg van contact met asbest.
 • We vragen om van de nieuwe arbeidskledij testexemplaren te voorzien vooraleer deze in grote getalen te bestellen.

 

 

 

Maandverslag van maart

 

 • Bij de WPA-monitoring (werkplaatsatmosfeer) op AZ zullen aniline en tolueen mee opgenomen worden.
 • Op AXX werd bij monitoring CO gemeten. Weliswaar onder de toegelaten grens. We vragen te onderzoeken waar dit vandaan komt.

 

 

Arbeidsongevallen van  maart

 

 • GF : Iets in oog gekregen. Na verzorging het werk kunnen hervatten.
 • GF : Op glad wegdek uitgegleden over gevormd ijs met pijn aan de knie als gevolg. Na verzorging het werk kunnen hervatten.
 • GF : Rugklachten na het manipuleren van een vat met glasstof. In de toekomst zal dit vat vervangen worden door een bigbag op een pallet. Hierdoor kan deze door een vorklift verplaatst worden. Er zal een ergonomisch onderzoek plaatsvinden van de afvulling op het glasvezel-bedrijf.
 • GF : “Loctite” in oog gekregen bij het openen van de dop. Na verzorging op locatie en extern het werk terug kunnen hervatten.
 • Ernstig ongeval in de werkplaats van het glasvezel-bedrijf :
  • Hand werd gegrepen door freesmachine bij het manipuleren van het werkstuk.
  • De machine werd niet gestopt bij de manipulatie. Hierdoor greep de frees de handschoen van het slachtoffer.
  • Medewerker heeft 2 vingers verloren.
  • De afscherming van de machine werd verhoogd zodat het niet meer mogelijk is om bij de draaiende frees te komen.
  • De werkprocedure voor dit apparaat werd aangepast.
  • Er wordt onderzocht of dit werk kan geautomatiseerd worden.
  • Alle werken met draaiende onderdelen op Lanxess nv. worden geëvalueerd.

Een bezorgdheid bij de huidige situatie is dat bij het openen van de deur de machine niet wordt afgeremd zoals na het op de stopknop duwen. De frees heeft nog enige tijd nodig om uit te bollen, maar is wel met de hand bereikbaar.

 

Incidenten van maart

 

 • AXX : H2S (waterstofsulfide) vrijgekomen na lek als gevolg van vriesweer. Als gevolg werd deze leiding van tracing en isolatie voorzien. De sturing werd aangepast zodat bij het stoppen van de pomp een ventiel automatisch sluit en er geen terugstromen van product mogelijk is.
 • AZ : Zwarte slang aan uiteinde gescheurd door veelvuldig gebruik van koppeling. Bij de jaarlijkse keuring werd de slang niet aan beide uiteinden ingekort zoals voorgeschreven. Er wordt als gevolg extra aandacht gegeven aan het afkorten van alle slangen bij de jaarlijkse keuring.

 

 

Allerlei

 

 • We vragen om een valbeveiliging te voorzien voor een veiligheidswacht die een mangat van een ketel moet bewaken.
 • Na herhaaldelijke klachten over de kleine shiftbussen vragen we een oplossing. De werkgever meldt dat ook “I-Bus” vragende partij is om terug grote bussen te voorzien.
 • We vragen om te onderzoeken of we bij Lanxess nv. een correcte methode toepassen om gasdetecties uit te voeren?
 • We vragen om een zwaailicht of dergelijke te voorzien voor de IP-wagen. (InterventiePloeg)
 • Na de jaarlijkse rondgang van het cpbw op AXX merken we geurhinder en veel stof op. We vragen naar onderzoek hieromtrent.
 • Bij de verlading op AXX vragen we naar duidelijke signalisatie bij oversteekplaatsen van de transportwagentjes.
 • We merken op dat er nog geen opvolging is van het onderwerp “slaapproblemen” uit het jaaractieplan. De werkgever meldt dat deze opleiding bijna startklaar is.
 • We vragen om het thema Werkbaar Werk in te vullen met alarmmanagement en een systematiek hierrond.
 • De motoparking op LO blijkt te klein. We vragen een uitbreiding.
 • Werknemers van AZ vragen een renovatie van het sanitair en de keuken op het bedrijf. Deze zijn verouderd en niet voldoende voorzien.
 • De werkgever meldt dat vanaf 4 mei asbestwerken zullen starten in het bedrijfsrestaurant op LO. De panelen onder de ramen bevatten asbest. Het restaurant blijft bereikbaar maar de situatie zal nu en dan aangepast worden.

 

 

 

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 mei 2018 om 10u.