or oktober 2020

 

Ondernemingsraad van 8 oktober

Aangekondigde Coronamaatregelen op intranet.

De werknemers vragen meer duidelijkheid betreffende de aangekondigde maatregelen. Hoewel er gevraagd wordt Fysieke vergaderingen te mijden is er wel een fysieke ondernemingsraad vandaag.

Richtlijnen op het intranet zijn mossel nog vis!

De werkgever zegt dat de situatie vandaag voor een deel makkelijker is dan in het begin van de uitbraak. Er is een beter inzicht in de gedraging van het virus. Het bedrijf zit wel in een moeilijkere situatie nu door de vele stilstanden waardoor thuiswerken nu moeilijker is omdat de fysieke aanwezigheid van personen noodzakelijk is. De werkgever zegt dat hij zijn uiterste best doet om de 800 tot 1000 extra contractoren op te volgen en te testen. Tot op heden zijn er een 6 tal contractoren huiswaarts gestuurd na positieve signalen.

Er zijn dit jaar 9 besmettingen geconstateerd bij de eigen medewerkers maar geen enkel van hen liep een besmetting op op de werkvloer. Alle besmettingen situeren zich in de privésfeer.

 

Verplichte ADV dagen in 2021

Vaste ADV-dagen:

 • Vrijdag 15 mei
 • Vrijdag 12 november
 • Vrijdag 24 december
 • Vrijdag 31 december

Verschoven feestdagen:

 • Zaterdag 1 mei -> maandag 3 mei
 • Zondag 15 augustus -> maandag 16 augustus
 • Zaterdag 25 december -> maandag 27 december

Economische situatie Business Lines

Capro: Door het incident op AZ lag de productie en verkoop een stuk onder die van vorig jaar.

Er was een lager verkoopvolume van Capro en AS. Het incident op AS en een lagere interne vraag liggen hiervoor aan de basis.

De AS verkoopprijs ligt onder het budget door een lagere marktprijs die het gevolg zijn van lagere grondstofprijzen. De winstmarge op AS bleef hierdoor stabiel.

De C6 grondstofprijzen daalden in september en in oktober wordt een verdere daling verwacht. Da Ammoniakprijs is dalende en de Zwavelprijs blijft laag en stabiel.

De stilstand in Lillo is half september gestart en loopt volgens plan. Wel is er door slechte weersomstandigheden een vertraging voor Zwavelzuur en door moeilijke lassen aan de reactorkolommen in Anon.

De productie zal in Q4 in lijn liggen met het budget.

AS verkoopprijs is licht dalend door het wisselkoers effect.

Energieprijzen blijven ook de komende maanden duidelijk onder budget.

 

Glasvezel: De productie ligt in lijn met het budget. Door het afzetten van 2armen en het vroeger stilleggen van oven 2 licht de productie lager dan vorig jaar.

Ondanks de hoge afzet in september ligt het verkoopvolume in september lager dan het budget ten gevolgen van een sterk afgenomen vraag vanuit UER.

In september werden hoge volumes naar andere compoundering sites buiten EU verscheept.

De grondstofprijzen blijven stabiel en zullen op dit niveau blijven voor de rest van het jaar.

De energieprijzen stijgen licht in september maar zullen duidelijk onder budget blijven de komende maanden.

De stilstand van oven2 is succesvol afgerond.

In Q4 zal de productie onder het budget liggen door de latere opstart van oven 2. De opstart is voorzien voor november.

 

AXX: Stabiele productie voor Nambt. Omwille van de marktvraag was er een beperkte productie van MOA. Stabiele productie voor DZ en NZ. Geen planning voor straat 3 tot einde dit jaar.

D&D onderzoekt een betere samenwerking tussen AWELO en nieuwe biologie.

Continental en bridgestone sluiten hun vestigingen in Aken en Belhune.

NaMBT leveringen Bushy Park begin oktober opgeschort. Slechte prognoses voor 2021!

Aardgas en stroomprijs sterk onder het budget. Zelfde voor de stoomprijs. Aniline licht onder budget door lage benzeenprijs.

Meerjarenplan AXX – afspraken voor 2021

MT:

 • Geleidelijke afbouw van 6 naar 5 functies / ploeg
 • MOA en NaMeMB maximum 2 maanden / jaar samen in vakantieluwe periodes.
 • Indien geen 6 functies aanwezig wordt MOA onderbroken

Vulkaciten:

 • Geen productie van Thiazolen van zaterdag 6u tot maandag 6u
 • Overleg bezig over organisatorische afspraken binnen het 5-ploegensysteem
 • Verlofplanning wordt einde 2020 ingevroren met uitzondering van losse dagen

Werkgroep sociale verkiezingen

Het digitale systeem is getest en goedgekeurd. Er zal volledig Coronavrij gewerkt worden.

Een aantal collega´s hebben zich reeds aangemeld om per brief te stemmen.

Brandweer Kallo

Er zijn 2 medewerkers meer dan 6 maanden thuis. Wij vragen hiervoor een dringende oplossing.

De werkgever is op de hoogte van het probleem en bekijkt mogelijke oplossingen.

Flacking

Het einde is in zicht voor de samenwerking van glasvezelsmedewerkers die ingezet worden op de Flacking. Hoe gaat dit opgelost worden?

De werkgever zegt hiervan op de hoogte te zijn en zal dit waarschijnlijk met tijdelijke aanwerving oplossen.

Fietspad Ketenislaan

De werknemers zeggen dat medewerkers hun banden stuk rijden op ijzeren pinnetjes die de kuismachines achterlaten op het fietspad. Ze zeggen dat ze wel individueel kunnen reclameren op de website van wegen en verkeer maar denken dat de werkgever hier meer druk kan op zetten.

De werkgever is op de hoogte van het probleem en zal zich hierover informeren en kijken wat mogelijk is.

Loon- en arbeidsvoorwaarden

De werknemers zeggen dat een aantal medewerkers van Lillo tijdens de stilstand gebruik kunnen maken van huurauto´s. Hiervoor wordt een voordeel van alle aard voor aangerekend! Wij drukken de werkgever erop dat er aan loon- en arbeidsvoorwaarden geen wijzigingen mogen gebeuren zonder voorafgaand overleg met de werknemersafgevaardigden.

De werkgever zegt dat wanneer auto´s ook voor privéverplaatsingen kunnen gebruikt worden, er een voordeel van alle aard moet aangerekend worden.

Dit onderwerp wordt verder behandeld door de syndicale delegatie volgende week.

Camerabewaking

De wettelijke plaatsbepaling van de camera´s op het grondplan is nog steeds niet orde. Wij vragen of het voor de werkgever nu zoveel werk is om een kruisje op een grondplan aan te duiden. Tevens maken we hem erop attent dat de beelden wettelijk niet bruikbaar zijn, zolang hij zich niet in orde stelt.