or november 2020

Bezetting Brandweer

Er zal de nodige tijd gegeven worden tot integratie van de langdurige zieken die terug starten in een beperkt regime.

Ter ondersteuning zal iemand van Glasvezel tijdelijk toegewezen worden aan de brandweer.

Flacking en glasvezel

Door de heropstart van Glasvezel zijn een aantal vacatures terug vrijgekomen in de Flacking. Hierdoor zijn 4 van de 5 medewerkers met een contract van bepaalde duur, terug aangeworven.

Fietspad Ketenislaan Kallo

De werkgever zegt hier nog geen actie te hebben ondernomen betreffende het probleem van stalen pinnetjes van de kuisborstels.

De werknemers zeggen dat ze zelf klachten hebben neergelegd bij de dienst Wegen en verkeer, de gemeente Beveren en het Havenbedrijf. Buiten een bevestiging van de klacht hebben ze nog geen verder nieuws vernomen.

Vergadering Ondernemingsraad 2021

De vergaderingen zullen blijven doorgaan op de 2de donderdag van de maand. Alleen vallen 13 mei en 11 november op een feestdag. De werknemers stellen voor om de ondernemingsraad te verschuiven naar dinsdag 11 mei en 9 november.

De werkgever zal bekijken of dat voor hen mogelijk is.

Coronabonus

De werkgever zegt door deze melding net zo verrast te zijn als de werknemers. De beslissing hiervoor is genomen in Duitsland maar LANXESS nv heeft hier geen budget voor voorzien. Er lopen besprekingen met Duitsland en die gaan de goede richting uit. Het ligt wel in de verwachting dat de uitbetaling, net zoals in Duitsland, zal gebeuren in december.

Verder nieuws hierover zal gegeven worden in de 2de helft van november.

Meerjarenplan AXX

Er zal geen productie meer zijn van Thiazolen van zaterdagmorgen 6u tot maandagmorgen 6u om de 2 weken.

Voorgestelde planning:

  • Productie op 3 – 17 en 31 januari
  • Geen productie op 10 – 24 januari en 7 februari

Iedereen (doel 55 FTE) blijft in het 5 ploegensysteem

  • Vereiste bezetting 8 man / ploeg met uitzondering van weekends zonder productie. Dan bedraagt de bezetting 6 man / ploeg.

Vanaf oktober waarschijnlijk geen productie meer van Thiazolen tijdens weekends.

De verlofplanning wordt einde 2020 ingevroren met uitzondering van losse dagen.

De werknemers vragen of er eventueel verschoven kan worden met de uren en bijvoorbeeld zondagavond opgestart en vrijdagavond afgesteld kan worden. Dan kan er vrijdagnacht eventueel al met 6 man gestart worden en zondagavond met 8 of met 6 man tot 22u

Wordt verder bekeken.

 

Economische situatie

AXX: Voor alle producten was er een stabiele productie. DM kende een recordproductie in oktober. Er zijn geen plannen met straat 3 tot het einde van het jaar.

De technische werkzaamheden voor de stilstand zijn gestart en lopen volgens planning zonder noemenswaardige problemen.

Aardgas- en stroomprijs liggen sterk onder budget. Stoomprijs onder budget door lagere aankoopprijs bij Ecluse en door een lagere aardgasprijs voor eigen productie.

De Aniline prijs ligt 40% onder budget door lage benzeenprijs.

Capro: In oktober was er productieverlies door een langzamere opstart en lek in zwavelzuur 3. Verschillende incidenten op hydramine zorgde voor een YTD daling.

In 2020 ligt het verkoopvolume van CPL onder het budget door incidenten Hydramine en Zwavelzuur enerzijds en een lagere interne vraag door Corona anderzijds.

Door de lagere productie was er ook minder AS voorhanden waardoor ook hier het verkoopvolume onder budget ligt. Door de lagere grondstofprijzen was er ook een daling in de verkoopprijzen van AS.

De C6 grondstofprijzen daalden in oktober en zullen verder dalen in november. De Ammoniakprijs is licht stijgend. De Zwavelprijs blijft stabiel.

De stilstand in Lillo werd half oktober afgerond maar de productie zal in Q4 onder budget liggen door de tragere opstart en lek Zwavelzuur.

De AS verkoopprijs zal in Q4 in lijn liggen met Q3.

De energieprijzen zijn stijgende maar blijven ook de komende maanden onder budget.

De werkgever wil al het personeel bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens de stilstanden.

Sociale verkiezingen

Het is de bedoeling om maximaal in te zetten op elektronisch stemmen. Er is een informatiebrief naar alle medewerkers verzonden die per mail herhaald zal worden.

De ondernemingsraad geeft zijn goedkeuring over thuisstemmen.

Keukencommissie

Wegens Corona is er geen vergadering geweest.

De werknemers vragen of er een kerstmaaltijd voorzien wordt.

De werkgever zegt dat het de bedoeling is om dit te laten doorgaan maar liefst geporganiseerd in 2 shiften. Ook de dienstdoende nachtshift kan op de feestdagen rekenen op een feestpakket.

De werkgever zegt dat Eurest gevraagd heeft of het mogelijk zou zijn om de kantines te sluiten tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit omdat er traditioneel veel minder medewerkers op LANXESS zijn. De werknemers vragen of binnenkort dan ook de vraag komt om alle vakantieperiode te sluiten wegens lagere opkomst. Ze willen dit even in beraad nemen.

Europaforum

De werknemers melden dat er op 9 december een online Europa Forum gepland staat.

Coronamaatregelen

De werknemers zeggen dat de contractoren op AXX zich tijdens de stilstand niet altijd aan de regels houden. Ook aan de poort is er een probleem met afstand houden met rokers.

De werkgever zegt dat hij strenger zal proberen toe te zien maar dat het niet altijd makkelijk is correcte naleving te controleren.

Busvervoer

De werkgever zegt dat er tijdens de laatste vergadering met Linkerscheldeoever is besloten om alle bestaande systemen naast elkaar te leggen.

Taxistop, I-bus, belbus, e.d. Ook een nieuwe HUB op linkeroever is mogelijkheid


«   »