or september 2019

PROBLEMEN OP GLASVEZEL

De werknemers vragen of de werkgever is gaan praten met de werknemers in de spinnerij aangaande de problemen die de mensen ondervinden.

De werkgever zegt dat er gesprekken hebben gelopen. Hieruit kwamen veel pijnpunten naar boven. Aan de hand hiervan is er een lijst met te ondernemen actiepunten opgesteld. Het  afwerken daarvan is lopende.

 

Tankpark AXX

De nieuwe structuur voor het tankpark is bekend.  Vanaf 1 januari 2020 zal er 1 man in dagdienst lopen en zullen er 2 ploegen van 2 man in een vroeg/laat systeem worden ingezet. Er moet nog 1 vacature worden ingevuld waarvoor gesprekken lopende zijn.

 

Voorstelling nieuwe CEO.

Steffen Kühling is een getrouwde man die 2 volwassen zonen heeft. Hij startte zijn loopbaan bij Bayer anno 1991. Tusssen 1998 en 2000 was hij bedrijfsleider bij Makrolon.

Onder meer als site manager in Brunsbüttel, hoofd global production & technology Polyurethaan & Coatings en afdelingsmanager bij Technology.

Vanaf oktober zal Steffen de taak van voorzitter op de ondernemingsraad overnemen van Gunther Van Cauwenberge.

De werknemers vragen vanwaar deze plotse wissel aan de top afkomstig is.

Dhr Van Cauwenberge zegt dat deze wissel er deels kwam op zijn vraag. Het uitvoeren van 2 taken als CEO en afdelingsleider was moeilijk vol te houden. Om deze reden had hij de board hierover aangesproken, die met de deze oplossing kwam.

 

Periodieke informatie Q2

Capro; Door allerlei technische problemen lag de productie de geplande productie onder het verwachte. De grondstofprijzen voor c6 daalde in juli. Vanaf augustus en september wordt een verhoging verwacht. De ammoniak prijs daalde in juli. vanaf augustus wordt er een stijging verwacht. De zwavelprijs blijft op een hoger niveau .

De afzet lag voor Capro en AS onder het budget. De verkoopprijs  voor AS lag 29.7% boven het budget wegens het uitblijven van een zomerdip.

Verwachtingen; de productie van Capro zal lager liggen als het opgestelde budget door een verminderde vraag. De verkoop van AS blijft op hetzelfde niveau. De energiepriijzen daalde in juli daalde in juli en augustus tot het laagste niveau van dit jaar. Vanaf september wordt een stijging verwacht.

 

Glasvezel: De productie lag onder het budget door de geplande stilstand. De grondstofprijzen bleven stabiel. De energieprijzen daalde in juli en augustus tot het laagste niveau van dit jaar. Vanaf september wordt een stijging van de prijzen verwacht.

Het verkoopvolume lag boven budget door een hogere verkoop in januari en extra volumes buiten de EU.

De verwachte productie zal lager liggen door de stilstand van oven 1. De stilstand loopt volgens plan. Opstart voorzien vanaf 25 oktober.

 

AXX; Voor Nambt en MOA was er een stabiele productie op hoog niveau in juni-augustus. Voor sulfenamide liep  er een goede NZ campagne van 2 maanden.Goede opstart van DZ. DM had een stabiele uitlasting.

De afzet voor Nambt lag hoger dan het budget wegens septemberstilstanden in VS. De verkoop van NZ-DM lag lager dan het budget wegens een verminderde marktvraag. De voorraden vertonen een lichte verhoging.

De toekomstvoorspelling van de banden fabrikanten zijn pessimistisch.

De energieprijzen liggen onder het budget. Het Ecluse netwerk is nog steeds niet volledig operationeel.

 

Toelichting myHR

Momenteel zijn al onze personeel gerelateerde basisgegevens opgeslagen in een wereldwijde data base in SAP. Het gaat dan over naam, adres, woonplaats e.d. Alle gegevens betreffende lonen, carrière e.d. kunnen enkel geraadpleegd worden door de lokale HR medewerkers. Vermits er wordt gewerkt met een gedateerde SAP module zal hiervoor de ondersteuning wegvallen. Hierdoor was HR op zoek naar een vervanger en heeft dit gevonden in myHR. Dit zal de volgende stap zijn in de digitaliseren van HR.

Wat gaat myHR behandelen?

Het myHR systeem is een systeem voor de behandeling van alle belangrijke HR processen.

 

Wat: introductie van een centrale HR software oplossing die de dienstverlening aan alle LXS medewerkers zal ondersteunen.

Waarom: Verhoogde noodzaak aan digitalisatie om de transperantie te verhogen en tevens de complexiteit voor de medewerkers, HR en mamagers te verlagen.

Waarde voor LXS: wereldwijde harmonisering en standaardisatie van HR workflows  om ze sneller, gemakkelijker en effectiever te maken.

Elke medewerker zal zijn gegevens kunnen raadplegen en wijzigen. Er zal voor iedereen een opleiding voorzien worden.

 

CAO 104

Het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming werd besproken.

 

Meldingen overuren

We brengen de werkgever ervan op de hoogte dat de meldingen van overuren niet correct meer gebeuren. Wij hebben daar recht op.

De werkgever zegt dat er op AXX een technisch probleem is geweest maar dat is nu opgelost.Verder gaat hij nogmaals met de betrokken verantwoordelijke praten.

 

Moduleleiders PA6

Wij melden dat er nog steeds 4 moduleleiders zijn die nog altijd geen bediendestatuut hebben zoals afgesproken. Wij vragen hiervan een dringende rechtzetting.

 

Fietsenstallingen

Kallo: verlichting wordt aangepast en er komen een 15 tal stopcontacten bij.

 

Lillo: een eerste ontwerp is gemaakt maar omdat de doorgang tussen het sociale gebouw te klein was moesten er extra voorziening getroffen worden naar brandbeveiliging toe.. Het kostenplaatje is hiervoor te hoog. Er zal een nieuw ontwerp gemaakt worden.

 

Parking zuid Lillo

We vragen nogmaals om de parking te voorzien van een gesloten omheining zoals het vroeger was.

De werkgever zegt dat hij dit zal bekijken maar de ganse renovatie van de parking gaat waarschijnlijk niet door.Vanwege een hele resem aan wettelijke verplichtingen die hiermee gepaard gaan.