sv december 2020

  • Pensioen- en jubileumfeesten kunnen door de Corona maatregelen momenteel niet niet doorgaan. Deze feesten met het budget dat daarvoor voorzien is, kunnen na de maatregelen uitgesteld weer plaatsvinden.
  • Wanneer je door een langdurige herstelling van je leasefiets een vervangfiets nodig hebt, dient deze in eerste instantie door de fietshersteller aangeboden te worden. Als dit niet kan zal B2Bike een vervangfiets voorzien.
  • Ter verduidelijking : Bij de uitbetaling van de shift-compensatietijd wordt het aantal te uitbetalen uren x 1,4 gedaan en niet het bedrag.

 

 


«   »