Uitslag sociale verkiezingen

ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERS EFFECTIEF

ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERS VERVANGEND


ONDERNEMINSRAAD BEDIENDEN EFFECTIEF

ONDERNEMINGSRAAD BEDIENDEN VERVANGEND


ONDERNEMINGSRAAD KADER EFFECTIEF                                                                                         VERVANGEND


CPBW BEDIENDEN EFFECTIEF

CPBW BEDIENDEN VERVANGEND


                                                        CPBW ARBEIDERS EFFECTIEF                                                                   

                                                        CPBW ARBEIDERS VERVANGEND