Ontwerp(2) cao 2023-2024

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van Envalior nv.

 

Koopkracht

 • Een cao90 van € 1150 (pro rata bij contractuele deeltijdse tewerkstelling) met een haalbare doelstelling over 3 maanden:
  • 300 geregistreerde veiligheidsgesprekken.
  • Het volgen van een opleiding over de Envalior levensreddende regels door 90% van de medewerkers.
 • Een ecocheque van € 250 uitbetaald na goedkeuring cao pro rata de tewerkstelling.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • CRS: opbouw mogelijk vanaf 25min. voor de shift.
 • De overdracht van glijtijd van 12 naar 14 uur.
 • Als een werkneemster als gevolg van zwangerschap geen werk of aangepast werk kan doen, zal het loonverlies gecompenseerd worden.
 • Het geboorteverlof wordt bovenop de 3 dagen klein verlet, 3 dagen bijgepast tot 100% van het loon.

 

Werkzekerheid

 • De werkzekerheid wordt gegarandeerd gedurende deze cao, uiterlijk t.e.m.
 • De bijpassing bij tijdelijke werkloosheid van 3u. naar 3,5u.

 

ELS-cao & Eindeloopbaan

 • ELS blijft bij Envalior nv minstens behouden tot ondertekening CAO 2025-2026 met volgende aanpassingen:
  • De verhoogde activeringsbijdrage van 45% zorgt vanaf goedkeuring cao voor een verminderd aantal maanden vrijstelling. Voor werknemers die een outplacement-cursus volgen van 60u, zakt de activeringsbijdrage tot 27%.
  • De werkgever heeft het recht om de start van de vrijstelling van prestaties met 6 maanden uit te stellen. (totaal 9 maanden)
  • Wanneer 10% van de arbeiders & baremieke bedienden gebruikt maakt van het ELS-plan wordt een wachtlijst voorzien.

Tot goedkeuring van cao 2023-2024 wordt de berekening volgens cao 2021-2022 toegepast.

 

Werkbaar werk

 • Intentie voor tijdige vervanging (6 maanden vooraf) van medewerkers met een dagfunctie.

 

Tewerkstelling kansengroepen

Voor de schooljaren 2024-2025 & 2025-2026 zullen 3 SIRA-leerlingen kunnen starten met de garantie op een contract voor onbepaalde duur indien geslaagd voor theorie & praktijk.

 

Toenadering statuten

 • Tegen 01/07/2025 zal in een werkgroep een éénheidsstatuut onderhandeld worden dat wordt ingevoerd op 01/01/2026.
 • De categorie L6 bij arbeiders kan ook verkregen worden na 10 jaar anciënniteit mits bevordering en zonder doorstroming via het L5-examen.

 

Het ontwerp zal worden toegelicht in de controlekamers vanaf maandag 12 februari voor ploegmedewerkers.

Dagmedewerkers zijn welkom op dinsdag 20 februari om 9:30u in het bedrijfsrestaurant van Lillo en om 11:00u in zaal Reynaert op Kallo.

De cao zal ter stemming worden voorgelegd op 26 & 27 februari. Wie niet aanwezig kan zijn, kan vooraf zijn/haar stem uitbrengen in het syndicaal bureau.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden kunnen hun stem uitbrengen.