or mei 2020

Update meerjarenplan AXX: inzet MT medewerkers

Uitganspunt:

  • Er wordt van iedereen een redelijke inzet en bereidheid tot samenwerken verwacht.
  • Proberen het aantal overuren te minimaliseren
  • Niet iedereen kan alles kennen
  • Iedereen opleiden volgens zijn/haar mogelijkheden

Concreet:

  • Ploegleider of vervanger, bordmannen en operatoren die alle buiten bereiken van MT kennen worden niet ingezet op Vulkacit tenzij hij zich hiervoor vrijwillig opgeven.
  • Enkel wanneer de 5 functies in MT ingevuld zijn zal er, indien nodig, een man ingezet kunnen worden als 9 de man in vulkacit.
  • Wanneer meer dan 5+8 shiftmensen aanwezig zijn bepaalt de ploegoverste welke bijkomende taken er dienen uitgevoerd te worden en noteert dez in het shiftverslag.

De werknemers zullen zich blijven verzetten tegen de afbouw van functies op AXX.

cao 104

De werknemers gaan akkoord om cao 104 (werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers) met 1 jaar te verlengen.

Milieu Anorganisch Zuid

Naar aanleiding van de problemen met de RTO in Hydramine vragen we of er uitstel bij de overheid moet gevraagd worden ter goedkeuring van de milieuvergunning.

De werkgever zegt dat er nog steeds problemen zijn met trillingen van de ventilator waarvoor een oplossing gezocht wordt. Indien er kan opgestart worden met een tijdelijke andere ventilator voor juli is er geen vergunningsprobleem.

Er is een nieuwe ventilator in bestelling en deze zou 4 maanden vroeger geleverd kunnen worden. De levering zou voorzien zijn voor oktober. Tevens zal deze frequentie gestuurd worden.

Economische situatie

AXX:

Productie: Er liep een stabiele productie voor NaMBT, DZ en DM.

Algemeen: Zoals aangekondigd is de technische werkloosheid lopende. Er zijn enkele noodzakelijke geplande werken in AWELO. Opleidingsdata zijn gepland en gecommuniceerd.

Afzet en voorraad: Door Covid 19 lag de verkoop onder budget. Stijgende voorraad Vulkaciten en een stabiele voorraad vloeistoffen.

Grondstoffen en Energie: Aardgas – en stoomprijs sterk onder budget. Stoomprijs onder budget door een lagere prijs Ecluse en aardgasprijs voor eigen productie. Anilineprijs onder budget door een lagere benzeenprijs.

Allerlei: De stilstand is verschoven naar eind oktober en december 2020. Verder wordt er een dia getoond met het verloop van de eerste week technische werkloosheid.

Capro:

Productie: In april lag de productie iets lager dan het budget door een lagere afnamen UER

Afzet: Het verkoopvolume ligt in lijn met het budget. Het verkoopvolume voor AS ligt iets lager dan het budget door een dalende trend op de AS markt

Grondstoffen en Energie: C6 grondstofprijzen zijn ingestort in april. Vanaf mei wordt een lichte stijging verwacht. De Ammoniakprijs is licht dalend en de zwavelprijs blijft laag en stabiel.

Productie toekomst: Door Covid 19 zal de productie in Q2 duidelijk lager liggen. De AS verkoopprijs blijft stabiel. De energieprijzen blijven ook de komende maanden onder het budget.

De Flaking zal tot einde van dit jaar maximaal lopen. Waarschijnlijk zal er overgeschakeld worden naar een 3 ploegenstelsel.

Glasvezel:

Productie: Stabiele productie in 2 ovens maar er zijn 2 armen stilgelegd sinds 30 april wegens een lagere afzet.

Afzet: Verkoopvolume ligt iets hoger dan het budget door extra volumes naar Lanxess entiteiten buiten EU. De verkoopprijzen liggen iets lager dan het budget.

Grondstoffen en Energie: De grondstofprijzen blijven stabiel en zullen zo blijven tot eind 2020. De energieprijzen daalden verder in april en zullen duidelijk onder budget blijven de komende maanden.

Productie toekomst: De productie in mei zal onder het budget liggen door het afzetten van 2 armen. Door de Coronacrisis is er een lagere vraag vanuit UER en is een mogelijke verdere verlaging van de productie mogelijk.

Camera´s

Naar aanleiding van de nieuwe cameralijst merken de werknemers op dat de camera´s volgens de GDPR richtlijnen ook visueel op plan moeten staan. Ook moeten de verantwoordelijke die toegang hebben tot de historiek van de beelden meegedeeld worden.

De werkgever zegt dat hij werkt aan de visualisatie van de beelden en zal een lijst van verantwoordelijke meedelen in de volgende ondernemingsraad.