sv november 2020

Pensioen- en jubileumfeesten en Corona


De syndicale delegatie merkt op dat door de Corona maatregelen een aantal van deze vieringen niet kunnen doorgaan. Zij vraagt of dit dat kan uitgesteld worden tot na deze maatregelen.
De directie antwoordt bevestigend.


«   »