sv juni 2020

Sollicitatiedagen voor werknemers in opzeg voor SWT.

Zoals eerder afgesproken kunnen deze dagen om bedrijfsorganisatorische redenen verschoven worden naar een latere datum. Voor werknemers die deeltijds werken, kunnen deze dagen opgespaard worden tot ze een volledige dag bedragen.

 

Budget leasefiets.

Op vraag van de syndicale delegatie werd het budget voor de leasefietsen opgetrokken van € 7000  naar € 8000.

Het bedrag voor de accessoires is blijft € 500.


«   »