Uitbreiding rouwverlof

Verlies je een kind, echtgenoot of samenwonende partner dan heb je als werknemer voortaan recht op 10 dagen betaalde afwezigheid. Tot nu was dat slechts 3 dagen.

  • De eerste 3 dagen rouwverlof worden opgenomen in de periode tussen het overlijden en de begrafenis.
  • De overige 7 dagen mag de werknemer vrij vastleggen binnen het jaar na het overlijden. Daarbij mag de werknemer voor alle vormen van rouwverlof deze dagen op een later ogenblik opnemen mits akkoord van de werkgever, zonder uiterste datum. 

Ook voor pleegouders

Ook pleegouders krijgen recht op 10 dagen rouwverlof wanneer een pleegkind, dat in het kader van langdurige pleegzorg deel uitmaakt van het gezin, overlijdt. Eveneens binnen het kader van de langdurige pleegzorg krijgt het pleegkind 3 dagen rouwverlof bij het overlijden van een pleegouder.

Bij kortdurende pleegzorg wordt slechts 1 dag rouwverlof voorzien bij het overlijden van een pleegkind. Kortdurende pleegzorg is deze die voor minder dan 6 maanden voorzien wordt.


«   »