Ontwerp cao 2023-2024

Ontwerp CAO 2023-2024

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van Envalior nv.

 

Koopkracht

 • Een koopkrachtpremie van €500 (pro rata de tewerkstelling) uitbetaald tegen 31/12/2023 in de vorm van consumptiecheques.
 • Geen verhoging van het brutoloon.
 • Geen verhoging van de shiftpremie.

 

Verzekeringen

Geen uitbreiding.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • CRS: opbouw mogelijk vanaf 25min. voor de shift.
 • De overdracht van glijtijd van 12 naar 14 uur.
 • Als een werkneemster als gevolg van zwangerschap geen werk of aangepast werk kan doen, zal het loonverlies gecompenseerd worden.
 • Het geboorteverlof wordt bovenop de 3 dagen klein verlet, 3 dagen bijgepast tot 100% van het loon.

 

Werkzekerheid

 • De werkzekerheid wordt gegarandeerd gedurende deze cao, uiterlijk t.e.m.
 • De bijpassing bij tijdelijke werkloosheid van 3u. naar 3,5u.

 

ELS-cao & Eindeloopbaan

 • ELS blijft bij Envalior nv minstens behouden tot ondertekening CAO 2025-2026 met volgende aanpassingen:
  • De verhoogde activeringsbijdrage zorgt voor een verminderd aantal maanden vrijstelling.
  • De werkgever heeft het recht om de start van de vrijstelling van prestaties met 6 maanden uit te stellen.

 

Werkbaar werk

 • Intentie voor tijdige vervanging (6 maanden vooraf) van medewerkers met een dagfunctie.

  

Tewerkstelling risicogroepen

Voor de schooljaren 2024-2025 & 2025-2026 zullen 3 SIRA-leerlingen kunnen starten met de garantie op een contract voor onbepaalde duur indien geslaagd voor theorie & praktijk.

 

Toenadering statuten

 • Tegen 01/07/2025 zal in een werkgroep een éénheidsstatuut onderhandeld worden dat wordt ingevoerd op 01/01/2026.
 • De categorie L6 bij arbeiders kan ook verkregen worden na 10 jaar anciënniteit mits bevordering en zonder doorstroming via het L5-examen.

 

 

Het ontwerp zal worden toegelicht op het bedrijf vanaf maandag 20 november en ter stemming worden voorgelegd op 4 & 5 december. Wie niet aanwezig kan zijn, kan vooraf zijn/haar stem uitbrengen in het syndicaal bureau.

Bij een resultaat boven de 50% wordt het voorstel goedgekeurd.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden kunnen hun stem uitbrengen.