ontwerpakkoord goedgekeurd met 65,76%. DEZE wordt omgezet naar een bindende CAO.